Ce este căsătoria?

0

RĂSPUNDEM CITITORILOR…

Conciliul Vatican al II-lea defineşte căsătoria astfel: „Comunitatea intimă de viaţă şi de iubire conjugală, întemeiată de Creator şi înzestrată de el cu legi proprii, care se întemeiază pe legământul dintre soţi, sau altfel spus, pe consimţământul lor personal irevocabil” (GS 48). În lumina acestei definiţii putem sublinia câteva aspecte care ţin de natura căsătoriei creştine:

• Căsătoria este, înainte de toate, o comuniune a întregii vieţi: din această calitate a căsătoriei derivă stabilitatea, intimitatea şi exclusivitatea raportului dintre bărbat şi femeie. Cei doi formează împreună o viaţă de cuplu care este caracterizată de totalitate, întrucât cuprinde un proiect comun de viaţă, de aspiraţii, de dorinţe, ce îmbrăţişează întregul arc al existenţei. Celelalte relaţii personale (de prietenie, de angajare socială, de interes cultural etc) pot atinge un nivel înalt de intensitate, dar nu pot ajunge sub nici o formă să constituie o comuniune a întregii vieţi.

• Căsătoria este caracterizată de iubire: acesta este elementul esenţial care face o căsătorie. Unirea dintre cei doi soţi, deoarece implică o dăruire reciprocă a lor, trebuie să izvorască din iubire. În căsătorie există o dăruire totală care cuprinde aspectele cele mai intime ale persoanei şi numai iubirea poate face să fie respectată calitatea lor de subiecţi; în plus, ea este în mod esenţial orientată spre binele soţilor, ceea ce înseamnă că este deja, prin natura ei, fundamentată pe iubire şi trăieşte din iubire.

• Dumnezeu este autorul căsătoriei şi al familiei: această comunitate intimă de viaţă şi de iubire conjugală este fondată de Creator şi structurată cu legi proprii. Aşadar, căsătoria şi familia îşi găsesc rădăcinile în planul iniţial al lui Dumnezeu manifestat în momentul creaţiei; ele reprezintă un patrimoniu comun al omenirii, un bine în ele însele pentru toţi oamenii şi pentru toate popoarele. Tocmai de aceea, şi legile care reglementează căsătoria sunt universale şi nu pot fi modificate în funcţie de presiunile făcute în anumite contexte sociale; Legislatorul căsătoriei este unul singur, iar acesta este Dumnezeu. Faptul că o căsătorie transcende relaţiile pământeşti şi călăuzeşte cuplul spre Împărăţia Cerurilor ar trebui să reamintească că cele mai importante aspecte ale relaţiei conjugale nu sunt cele materiale, ci cele spirituale. Faptul că slujba cununiei este o slujbă a Bisericii ar trebui, de asemenea, să amintească că nu se poate cunoaşte deplinătatea harului lui Dumnezeu fără a trăi în comuniune cu El prin Biserică, şi mai ales prin deasa Mărturisire şi Împărtăşire. Fiţi inteligenţi! „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33).

Pr. Flavian Faraoanu OFM Cap

Share.

About Author

Leave A Reply