Turist în România

0

Descoperiţi valenţele turistice ale judeţului Satu Mare!

Vă recomandăm de data aceasta un județ mai puțin perceput pentru vocația sa turis tică, nu numai datorită faptului că se găsește „ascuns” în nordvestul României, dar și da torită faptului că abia în anii recenți oferta sa turistică a fost real inventariată, renovată și promovată. Este vorba despre județul Satu Mare, un județ aflat de mai mulți ani pe dru mul de tranzit turistic dintre Europa și Ma ramureș și/sau Bucovina. Județul Satu Mare șia propus acum, printrun demers curajos, ‐și valorifice și promoveze corespunzător oferta turistică și identitatea culturală pro prie. Surprinde călătorul prin oferta sa di versificată, indiferent din ce perspectiva am aborda consumul turistic.

 De la țuică la tradiția olăritului

Județul Satu Mare este renumit pentru țuica distilată cu stil și responsabilitate în localitatea Medieșu Aurit de către Atelierele Zetea. Compania organizează într‐un spațiu special amenajat degustări de pălincă. Nu mai puțin renumite și gustoase sunt țuica și pălinca Bran, produse în distileriile familiei Bran din localitatea Măr‐ tinești. Vinurile Nachbil produse în podgoria Beltiug și degustările organizate în crama companiei concurează cu succes alte vechi și renumite podgorii.

Din județ face parte legendara și fascinanta Țară a Oașului, o zonă etno‐folclorică distinctă, remarcabilă prin tradiții, port și folclor, bine conservate.

Așezată în sudul Țării Oașului, pe șoseaua ce leagă Satu Mare de Sighet, chiar înainte de intrarea în Ne‐ grești Oaș, comuna Vama păstrează încă vie tradiția olă‐ ritului. Remarcabilă este ceramica roșie produsă de meșterul olar Geza.

Repere din orașul Satu Mare

Este amplasat în Piața Libertății din municipiul Satu Mare imobilul care găzduiește Secția de Artă a Muzeului Județean, cunoscut și sub denumirea de „Casa Vécsea”, care încorporează un corp de clădire datând de dinainte de 1798. Acesta este considerat cel mai vechi edificiu civil al orașului.

Ridicat la finele anilor ´70, Palatul Administrativ din Satu Mare a fost la acea vreme cea mai înaltă clă‐ dire (86,5 m) din țară. Printre bijuteriile arhitecturale ale orașului se numără clădirea Hotelului Dacia, ridicată în stil „seccesion”, în 1902. Printre clădirile istorice ale orașului se mai numără și cea a Teatrului de Nord (1889‐ 1892), Biserica cu lanțuri (1788‐1807), Catedrala Greco‐ Catolică (1932‐1937), Catedrala ortodoxă (1932‐1937) sau Capela Aurel Popp (1935‐1936).

9

Templul Mare (1889‐1892) și Sinagoga Saare Tora (1927) amintesc de populația evreiască din oraș, care în 1930 reprezenta 22,4 % din populație. Din rândul acestei populații s‐a ridicat Joel Teitelbaum, devenit rabin al New York‐ului după cel de‐al doilea război mondial.

Palatul episcopal a fost construit în stil baroc în‐ cepând cu 1805. În capela episcopală, o adevărată bi‐ juterie, a avut loc căsătoria dintre Pétöfi Sándor și Júlia Szendrey. În prezent orașul dispune de un parc acvatic modern, „Aquastar”, și de un încăpător ștrand orășe‐ nesc, „Nord Vest Termal Park”.

Sugestii de popasuri în Carei și Căpleni

Orașul Carei este al doilea ca mărime din județ și este atestat documentar din 1320. Trecut la sfârșitul secolului XVII sub administrație austriacă, orașul va cu‐ noaște o puternică înflorire, devenind din 1722 reședi‐ nța de comitat și, ulterior, de județ până în 1926. Principala atracție a orașului este Castelul Károlyi, am‐ plasat în parcul central și ridicat în 1482. În forma de astăzi a fost transformat în 1894 de către arhitectul Me‐ ring Arthur, la cererea familiei Károlyi. Castelul adă‐ postește Muzeul orășenesc.

Un frumos monument baroc este Biserica ro‐ mano‐catolică „Sfântul Isof de Calasanz”, construită între 1769‐1779. În Piața Victoriei poate fi admirat mo‐ numentalul grup sculptural, realizat în 1964 de către marele artist Vida Géza și dedicat ostașilor români care au eliberat „ultima brazdă de pământ românesc”.

Încă din 1080 în comuna Căpleni a funcționat o mă‐ năstire a călugărilor benedictini. Mănăstirea actuală a fost ridicată începând cu 1842 în stil neoromanic, fiind decorată de artiști vienezi. Cripta familiei nobiliare Károly grupează 36 de sicrie ‐ din bronz, cupru sau lemn prețios ‐ ale des‐ cendenților, amintind de cripta imperială de la Viena.

Muzee în Țara Oașului și cetatea din Ardud, escale posibile

Muzeul Țării Oașului din orașul Negrești Oaș, important centru de cultură și identitate românească, atestat documentar din 1270, oferă vizitatorilor o expoziție per‐ manentă de etnografie și artă populară. Impresionant este și muzeul în aer liber din centrul orașului. Aici se găsește și biserica de lemn din Lechința, datând din 1604. Portul oșe‐ nesc fascinează prin armonia cromatică și bogăția orna‐ mentală, confecționarea lui fiind considerată o artă.

Cetatea din Ardud a fost una dintre cele mai pu‐ ternice fortărețe din nordul Transilvaniei, construită fiind de Bartolomeu Drágf, urmaș al voievodului Dra‐ goș și viitor guvernator al Transilvaniei (1493‐1499). Ce‐ tatea de piatră ridicată de acesta în 1481‐1482 a fost transformată de baronul Karoly Sándor, în 1730, într‐o cetate‐castel. În capela castelului a fost oficiată la 8 sep‐ tembrie 1847 căsătoria poetului Petőfi Sándor cu Iulia Szendrey (originară din Ardud), eveniment marcat prin prezența unui bust al poetului.

 Nu ocoliți Medieșu Aurit

Cuptoarele dacice de la Medieșu Aurit trebuie să figureze pe harta vacanțelor dvs. Aici se găsesc vestigiile celei mai mari așezări a dacilor liberi din secolele II‐IV și cel mai mare centru de producţie ceramică din Europa Barbară, cu peste 200 cuptoare de ars vase, un atelier de modelat ceramică (olărie dacică modelată cu mâna şi la roată), locuinţe și şoproane. În necropola aşezării s‐au găsit 76 morminte de incineraţii în urnă şi la groapă. Situl arheologic se întinde pe o suprafaţă totală de circa 20‐25 ha, pe terasa sudică a pârâului Racta.

Alte repere de vacanță obligatorii daca ajungeți în zonă sunt Casa Memorială „Ady Endre”, din satul cu ace‐ laşi nume, din comuna Căuaş; Biserica reformată de la Acâș, construită în prima jumătate a secolului XIII, fiind cel mai vechi si important monument romanic din ţară; Biserica de lemn din Corund, cel mai vechi monument (1723) de artă populară din zona Codrului; Mănăstirea din Bixad, întemeiată la sfârşitul secolului XVII de călugărul Isaia de la Muntele Athos, cu biserica sfinţită în 1771, unul din puţinele monumente de zid din regiune.

Mai multe informații despre România, recoman‐ dări și sfaturi pentru vizitarea județului Satu Mare, pu‐ teți solicita birourilor de informații turistice ale României din Viena, Roma, Berlin, Varșovia, Paris, Londra, New York, Madrid și/sau Moscova.

Simion Giurca

Viena, 11.02.2014 

Share.

About Author

Leave A Reply