Turist în România

0

Lăsaţi­vă inima să vibreze în ritmul ancestral al toacei de lemn! 

2014 aduce un eveniment simbol pentru ceea ce ar trebui să fie dezideratul suprem al omu lui modern „global şi digital”: proiecţia şi rea lizarea unei societăţi noi, clădite pe unitate, toleranţă şi respect. În acest an, creştinii ortodocşi, romanocatolici, grecocatolici, evan ghelici, reformaţi şi neoprotestanţi serbează toţi deodată Paştele. Marea sărbătoare a Învierii lui Hristos se apropie, în egală măsură şi în acelaşi timp pentru românii de diferite confesiuni creştine de pretutindeni. Astfel, această sărbătoare sfântă ne oferă bucuria reîntregirii, fie ea şi pentru câteva zile, nu numai a familiei, ci chiar a unor comunităţi mai mari risipite de voia sorţii prin lume. Paş tele 2014 va fi pentru mulţi dintre membrii diasporei româneşti de pretutindeni un motiv de bucurie, de aducere aminte, dar şi de pe trecere. Paştele alături de cei dragi poate fi motivul ideal pentru întoarcerea acasă, un scurt popas pentru reîncărcarea bateriilor, acolo unde ne sunt rădăcinile, unde drumul nostru îşi are începutul, acolo de unde mulţi am plecat purtând în suflet, pentru veşnicie, ca peo durere surdă, nicicând pe deplin ali nată, dorul. Dorul de casă şi de cei dragi, de locurile natale, de mormintele străbunilor şi de amintirile de cândva.

 Găsiţivă timp pentru a redescoperi tradiţii

Primăvara este adevăratul anotimp al României.

De Paşte, România îşi aşteaptă turiştii frumoasă, cu câm‐ piile verzi, cu pomii invadaţi de flori colorate, cu mieii zburdând vesel în jurul turmelor de oi în satele trezite din nou la viaţă. Românilor care îşi vor vizita ţara în această frumoasă perioadă le recomandăm să‐şi facă timp pen‐ tru a redescoperi şi trăi tradiţiile seculare ale sărbătorii Paştelui. Lăsaţi‐vă inima să vibreze în ritmul ancestral al toacei de lemn. Târgurile de Paşte din marile oraşe vă aş‐ teaptă cu produse tradiţionale. Fascinaţi de cântările bisericeşti, meditaţi la partea frumoasa a vieţii. Regăsiţi‐ vă amintiri vechi la focul lumânării cu care veţi încon‐ jura împreună cu sute de credincioşi biserica. Regăsiţi în sutele de motive şi culori ale ouălor încondeiate de Paşte tot atâtea motive de fericire. Din multele locuri în care aţi putea să vă petreceţi Paştele, am ales câteva în care tradiţiile ancestrale s‐au păstrat.

Bucovina şi Maramureş au păstrat taina sărbătorilor pascale

Aceste două regiuni, surori după descălecătorul Dragoş, au păstrat cel mai bine taina sărbătorilor pascale, obiceiurile şi tradiţiile locale, integrând întreaga sărbătoare în decorul fermecător al locurilor. În Mara‐ mureş slujba Învierii capătă rezonanţe biblice aparte în decorul idilic şi tainic al renumitelor biserici de lemn. Vă reamintesc că opt dintre acestea sunt înscrise pe lista monumentelor UNESCO. Nu mai puţin faimoase sunt mănăstirile din Bucovina. Şi aici numărul monumentelor culturale înscrise pe lista UNESCO a ajuns la opt. Trăi‐ rea slujbei de Înviere într‐una dintre mănăstirile împodobite cu legendarele fresce va rămâne cu siguranţă o trăire de neuitat. Ambele regiuni oferă nu doar lăcaşuri de cult istorice şi valoroase, ci şi servicii de cazare şi masă de bună calitate. Numărul şi calitatea pensiunilor pri‐vate permit multor români să‐şi petreacă Paştele în lumea satului. Românii catolici sau de alte confesiuni vor găsi şi ei suficiente lăcaşuri frumoase de cult pentru a asista la slujba de Paşte. Bucovina are, printre multele atracţii turistice, şi trei muzee ale ouălor încondeiate, la Moldoviţa, Vama şi Ciocăneşti. Mănăstiri istorice şi atră‐ gătoare, locuri magice de rugăciune şi meditaţie, ade‐ vărate monumente de artă românească, oferă şi Moldova, începând din regiunea Neamţului şi mergând până la Iaşi sau în ţinutul Romanului.

5-1

 Litoralul sau capitala, alte posibile destinaţii

Litoralul Mării Negre, chiar dacă nu este încă sezonul estival, rămâne o opţiune pentru petrecerea unei minivacanţe relaxante de Paşte. În Bucureşti sunt multe biserici istorice, monumente deosebite de cult şi artă în care credincioşii de diverse confesiuni pot urmări slujba de Înviere. Un loc aparte îl ocupă, însă, în fiecare an, slujba de la Patriarhie, eveniment care atrage un mare număr de credincioşi. Obiective obligatorii pentru cei care doresc să simtă magia sărbătorii sunt Muzeul Satului şi Muzeul Ţăranului Român.

 În Oltenia, poposiţi la Horezu

Chiar dacă nu sunt, încă, atât de cunoscute din punct de vedere turistic, mănăstirile din nordul Olteniei atrag anual tot mai mulţi vizitatori. Mănăstirea fanion a Olteniei este ‐ cu siguranţă ‐ Horezu, monument de artă  brâncovenească şi obiectiv UNESCO. Alături de Horezu, o întreagă salbă de mănăstiri istorice aşteaptă mii de credincioşi în această perioadă.

 Câteva repere pentru slujba de Înviere

Mănăstirea Sinaia (1690‐1695) adăposteşte primul muzeu religios din România şi beneficiază de pre‐ zenţa domeniului regal Peleş cu monumentalele castele Peleş şi Pelişor. Sinaia, ca importantă staţiune montană, are o ofertă variată pentru turişti de Paşte. Mănăstirea Sâmbăta de Sus (1696‐1698/1926) are un decor fer‐ mecător, cu o încărcătură istorică şi plină de evlavie, care transformă această mănăstire într‐un simbol al or‐ todoxismului românesc. Mănăstirea Suzana (1740/1880) se află în frumoasa localitate montană Cheia, fiind un cunoscut lăcaş de rugăciune şi meditaţie. Pictura biseri‐ cii este valoroasă, fiind realizată de maestrul Petre Ni‐ colau, ucenic al pictorului Gheorghe Tattarescu. Mănăstirea Argeşului (1514‐1517) este una dintre cele mai frumoase construcţii religioase din România şi loc de veci pentru regii României. Ridicată în Curtea de Argeş, fosta capitală a Ţării Româneşti, mănăstirea este un lăcaş de cult care se identifică cu fiinţa poporului român.

Mai multe informaţii despre România, recoman‐ dări şi sfaturi pentru vizitarea locurilor sacre ale româ‐ nilor ortodocşi, puteţi solicita birourilor de informaţii turistice ale României din Viena, Roma, Berlin, Varşo‐ via, Paris, Londra, New York, Madrid şi Moscova.

Simion Giurca

Viena, 10.04.2014 

Share.

About Author

Leave A Reply