MEMORANDA

0

Începem această rubrică în care însumăm – în limita spaţiului disponibil – date, sărbătoriri, comemorări ale unor evenimente de ordin religios, cultural şi istoric. Lista acestor evenimente nu este şi nu se doreşte a fi exhaustivă; din mulţimea posibilelor evenimente de amintit le-am ales pe acelea care ar putea avea o relevanţă pentru cititorii acestei reviste, în specificul ei.

1-2 noiembrie – Luminaţia;

1 noiembrie 1512 – Opera lui Michelangelo de pe tavanul Capelei Sixtine este pentru prima dată arătată publicului;

1 noiembrie 1599 – Intrarea triumfală în Alba Iulia a lui Mihai Viteazul (1599-1600). Transilvania intra sub stăpânirea domnului muntean în scurta dar simbolica unire a celor trei principate;

4 noiembrie 1890 – a fost inaugurat la Londra primul sistem de cale ferată subterană electrificată, metroul.

6 noiembrie 1944 – s-a născut, la Târgu Secuiesc, Ioan Robu, arhiepiscop şi mitropolit romano-catolic de Bucureşti, membru al Academiei;

8 noiembrie – Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril şi toate sfintele, cereştile, netrupeştile Puteri. Doi dintre episcopii noştri îşi sărbătoresc onomastica: PS Michael Botean, episcopul românilor uniţi din America şi PS Mihai Frăţilă, vicarul Bucureştiului şi Vechiului Regat;

10 noiembrie 1508 – A apărut, din iniţiativa lui Radu cel Mare (1495-1508), Liturghierul slavon, tipărit de călugărul Macarie, prima carte tipărită în Ţara Românească;

10 noiembrie 1688 – S-a terminat tipărirea Bibliei de la Bucureşti, monument de limbă română. Textul a fost definitivat din iniţiativa lui Serban Cantacuzino, domnul Munteniei de către un grup de cărturari dintre care amintim pe fraţii Radu şi Serban Greceanu şi pe Ghermanos Nisis.

11 noiembrie 1918 – se încheie primul Război Mondial la 11. noiembrie (11) la orele 11… ;

12 noiembrie – Sf. Iosafat, episcop ucrainean greco-catolic martirizat pentru credinţă (1623). Moaştele sale sunt venerate în Bazilica Sf. Petru din Vatican;

12 noiembrie 1884– La Timişoara s-a introdus, pentru prima oară în Europa, iluminatul electric al străzilor;

12 noiembrie 1961 – s-a născut Nadia Comăneci, gimnastă româncă;

13 noiembrie – Sf. Ioan Gură-de-Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, autorul Liturghiei care îi poartă numele, cea mai frecvent utilizată în Bisericile de origine bizantină;

13 noiembrie 1990 – a fost scrisă prima pagină World Wide Web (www.);

14 noiembrie – Sf. Apostol Filip – lăsatul secului pentru începutul Postului Crăciunului;

15 noiembrie 1987 – au avut loc mişcările spontane ale muncitorilor de la uzina „Roman” din Braşov împotriva regimului ceauşist;

21 noiembrie – Intrarea în Templu a Maicii Domnului;

21 noiembrie 1917 (4 decembrie pe stil nou) viitorul cardinal Iuliu Hossu este hirotonit episcop în catedrala din Blaj;

25 noiembrie – Sf. Ecaterina din Alexandria, martiră;

26 noiembrie 1909 – s-a născut Eugen Ionesco dramaturg si eseist francez de origine română (d. 1994);

27 noiembrie 1885 – s-a născut la Târlişua Liviu Rebreanu, prozator şi dramaturg roman, membru al Academiei;

30 noiembrie – Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, fratele Sfântului Apostol Petru, considerat întemeietorul scaunului episcopal al Bizanţului, Constantinopolul de mai apoi;

Pr. Eduard-William Fartan

rector, Misiunea Română Anglia

Share.

About Author

Leave A Reply