Vise

0

Mi‐a spus cineva, recent, de unde provin visele noastre. Și cine sunt cei care ni le împlinesc… Ele sunt trimise de îngeri, ne sunt date pentru ca, din când în când, să avem știință de lumea cea nevăzută a puteri‐ lor de sus. Un vis este nu numai o modalitate prin care îngerii vorbesc cu noi, ci și un dar care ni se oferă, la pi‐ cioarele nopții, ca alt mod de a ne arăta că nu suntem lăsați la voia întâmplării. Oamenii care ne împlinesc vi‐ sele ‐ pentru că există și astfel de semeni ‐ sunt de fapt trimiși îngerești, mesageri ai lor. Printr‐un joc de roluri, ei devin mesageri ai mesagerilor, multiplicând astfel re‐ gula jocului divin în care suntem cu toții părtași.

Așa cum omul, în ipostaza lui de creaţie, trebuie să își manifeste și atribute de creator, la rândul lui, el are de împlinit roluri de mesager. Îngerul este cel ce ne tri‐ mite și împlinește visele noaptea, iar omul drag e cel ce ni le dăruiește, cu lumină, ziua.

Am văzut locuri unde până și animalele râd cu ochii, de bucurie că visul lor ‐ de a sta împreună cu oamenii ‐ se împlinește… Am văzut oameni fericiți și bu‐ curia inundând până și marginile ființei lor… Am trăit momente în care lumina lichidă s‐a transformat în apă, apoi bucuria s‐a făcut stâncă, sporind taina nemărgini‐ rii celor necuprinse de mintea omenească, dar trăite din plin de simțurile noastre.

Am văzut cum moștenirea miracolului nu ține cont de nimic și se transmite prin trăire, nu prin cuvânt sau învățătură. Cum copiii urmează, fără să știe, visurile de noapte ale părinților și le transformă în vise de zi, urmând să fie, la un moment dat, împlinite.

Dacă astfel de lumi există, dacă astfel de oameni mi‐a fost dat să întâlnesc, înseamnă că și visele mele au prins contur și formă reală, întru miros de bună mi‐ reasmă duhovnicească…

Mihai Pătrașcu

1 octombrie 2012 

Share.

About Author

Leave A Reply