PREZENTAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

0

INOVARE DESFĂSURATĂ ÎN VEDEREA OBŢINERII TEHNOLOGIEI REFERITOARE LA REDUCEREA CONSUMULUI DE COMBUSTIBILI FOSILI ÎN PROCESELE INDUSTRIALE

Tehnologia referitoare la reducerea consumului de combustibili fosili în procesele industriale este rodul unei îndelungate activităţi de cercetare – inovare depuse de fizicianul Aurel Enache. Această activitate s-a dezvoltat în direcţia utilizării practice a „energiei de zero a vidului cuantic”, această energie constituind fundamentul tuturor structurilor materiale. Folosind metode noi, s-a creat o extindere a Teoriei relativităţii restrânse, lucru care a făcut posibilă crearea unei tehnologii care să permită extragerea unei cantităţi sporite de căldură pentru un kilogram de combustibil fosil ars în procesele industriale. Pe parcursul dezvoltării acestei tehnologii d-nul Aurel Enache, în calitate de fizician şi inventator a fost invitat să participe şi să prezinte rezultatele cercetărilor sale la diverse simpozioane, conferinţe, târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale. La aceste manifestări prezentările sale referitoare la posibilitatea reducerii consumului de combustibili fosili în procesele industriale, reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră precum şi alte aplicaţii practice ale rezultatelor cercetărilor sale s-au bucurat de un puternic impact, fiind răsplătite cu o serie de distincţii importante: diplome, medalii şi premii care atestă aprecierea rezultatelor cercetărilor sale. Vă prezentăm mai jos o parte din manifestările la care s-a participat precum şi distincţiile obţinute:

1. GERMANIA – HANOVRA, „HANNOVER MESSE 2008” – ENERGY FORUM.

2. FRANŢA – PARIS, „SALON EUROPÈEN DE LA RECHERCHE ET DE L’ INNOVATION 2008 – À LA PORTE DE VERSAILLES À PARIS”.

3. ROMÂNIA – BUCUREªTI, „SALONUL INTERNAŢIONAL DE INVENŢII, CERCETARE STIINŢIFICĂ SI TEHNOLOGII NOI – INVENTIKA 2008″, 2009, 2010, 2011: ” Premiul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) pentru Inventatori Excepţionali; • Premiul Special acordat de Oficiul Român pentru Invenţii şi Mărci (OSIM); • Medalia de Aur acordată de Autoritatea Naţională de Cercetare Stiinţifică.

4. BELGIA – BRUXELLES, „THE BELGIAN AND INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR TEHNOLOGICAL INNOVATION – BRUSSELS EUREKA

– INNOVA 2008”, 2009: • Medalie de Aur cu menţiunea juriului; • Premiul Special pentru Energie

– ENERGY INNOVA; • Premiul Special acordat de Polish Tehnology Platform for Biofuels.

5. ELVEŢIA – GENEVA, „SALON INTERNATIONAL DES INVENTIONS GENÈVE 2009”: • Medalie de Aur cu felicitările juriului; • Premiul Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) din Republica Moldova; • Medalie acordată de International Warsaw Invention Show (IWIS).

6. ROMÂNIA – CLUJ-NAPOCA, „SALONUL INTERNAŢIONAL DE INVENTICĂ PRO INVENT 2010”: • Diplomă de excelenţă şi Medalia de Aur cu menţiune specială; • Premiul de Excelenţă acordat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

7. RUSIA – MOSCOVA, INTERNATIONAL SALON OF INNOVATIONS AND INVESTMENTS MOSCOW 2010”: • Medalie de Aur; • Premiul Special acordat de Technopol Moscow.

8. CHINA – SHANGHAI, „WORLD EXPO SHANGHAI 2010”.

9. BELGIA – BRUXELLES, „PROGRESUL UNIUNII EUROPENE PRIN INVENŢII ROMÂNESTI – PARLAMENTUL EUROPEAN 2011”.

10. BELGIA – BRUXELLES, „INNOVA 2012”:

• Medalie de Aur; • Premiul Special acordat de, INTERNATIONAL BUSSINESS ASSISTANCE OFFICE EUROBUSINESS- HALLER (POLAND)

Reporter

Share.

About Author

Leave A Reply