Să dăruim fără să ne așteptăm la dobândă

0

Există oameni sortiți neîmplinirilor și nebu curiilor personale, în ciuda faptului că răs pândesc lumină în jur și împart, din plin, bucurie altora. De mici știam o poveste ce lebră, născută poate dintrun fapt real, con form căreia copilul cizmarului nu are ghete potrivite… Tot atât de mult se știe că există oameni cu însușiri paranormale, capabili să îi vindece pe alții, dar rămân deficitari la capitolul cură personală. 

La un moment dat, unora le e dat să aleagă, iar întrebarea esențială este: binele personal sau ajutorul, întotdeauna necondiționat, acordat altora… După exem‐ plul răstignirii, și lumea modernă e plină de jertfe per‐ sonale în scopul binelui altora.

Aș vrea ca cei din jur să poată simți, dăruind necondiționat, o bucurie mai mare decât cei care primesc…

Cred că în acest fel tristețea nerostită și neștiută a celor care împart lumină și bucurie altora, fără ca aceștia din urmă să știe vreodată, ar putea fi, într‐o mică măsură, îndulcită, iar ceasornicul nu va mai marca astfel, cum o face de la Blaga încoace, trecând prin Lancrămul ro‐ mânesc și prin lacrimile omenești, timpul cu care ni se măsoară disperarea, ci momente prin care, uneori, se mai strecoară și lumină…

Iar lumina strecurată și împletită este dobânda pe care o primesc cei ce se jertfesc, fiind stâlpi de su‐ sținere ai acestei lumi, în ciuda neîmplinirilor și nebu‐ curiilor personale, de rând, pe rând…

Să dăruim fără să ne așteptăm la dobândă, ci cu certitudinea bucuriei pe care o putem aduce, acum mai mult decât oricând, altora!

Mihai Pătrașcu

30 noiembrie 2012 

Share.

About Author

Leave A Reply