Monica Macovei: „Nimic şi nimeni nu mă poate cumpăra şi nici intimida”

0

Monica Macovei este membru al Parlamentului European. Face parte din cel mai mare grup politic, cel al Partidului Popular European. În 2012 a primit premiul “Europarla mentarul anului” pentru “Justiţie şi libertăţi civile”. În acelaşi an, sa clasat prima dintre cei 754 de eurodeputaţi, având 35 de ra poarte votate de plen. Acum are 92 de rapoarte lucrate, 40 ca raportor al Parla mentului European, 51 ca raportor al Gru pului Partidului Popular European şi unul ca opinie. Monica Macovei are mai multe ra poarte votate ca raportor al Parlamentului European decât toţi cei 16 europarlamentari români din PSD (21 rapoarte) şi PNL (opt ra poarte) la un loc.

Monica Macovei:„Spun răului rău şi binelui bine”

A avut 510 de intervenţii scrise şi orale în plen,173 de întrebări adresate Consiliului UE şi Comisiei, a contribuit la 303 moţiuni, rezoluţii şi declaraţii scrise adoptate, a redactat şi depus 1.715 de amendamente la 151 de rapoarte până în prezent.

“Nimic şi nimeni nu mă poate cumpăra şi nici in‐ timida. Spun răului ‐ rău şi binelui ‐ bine şi urmăresc cu consecvenţă împlinirea dreptăţii şi pentru puternicii zilei, şi pentru săraci. Ştiu că acolo unde legea nu dom‐ neşte, domnesc nedreptatea, corupţia şi sărăcia, dez‐nădejdea şi decăderea morală”, spune Monica Macovei.

Financial Time:„Un erou care a transformat România”

Luptă împotriva corupţiei şi pentru sporirea încrederii în justiţie. Luptă pentru drepturile civile , inte‐ gritate şi bună guvernare. Puţine sunt cuvintele potrivite care nu au fost, încă, rostite despre Monica Macovei, cea considerată de “Financial Time”, în 2006, “un erou care a transformat România din una dintre cele mai corupte părţi ale Europei în unul dintre cei mai credibili candi‐ daţi pentru aderarea la UE”.

Este apreciată de colegii din Parlamentul European  pentru capacitatea de negociere. A întărit controlul Par‐ lamentului European asupra agenţiilor UE. A fost ra‐ portor al Parlamentului European pentru sistemul de colectare şi comparare a amprentelor digitale din UE, EURODAC: implementarea sistemului EURODAC a re‐ prezentat un pas decisiv în lupta contra terorismului şi infracţiunilor grave din statele membre. Este raportor al uneia dintre cele mai importante directive europene, cea privind punerea sub sechestru şi confiscarea bu‐ nurilor provenite din infracţiuni în Uniunea Europeană. Doar câteva dintre axele pe care este construită activitatea Monicăi Macovei de membru al Parlamentului European.

 Monica Macovei:„De la bunici am învăţat şi că nu trebuie să te temi de nimic pe lumea aceasta, decât de Dumnezeu”

“Am copilărit în Sângeorz, lângă Năsăud, în muntii Rodnei. Acolo am fost la grădiniţă şi tot acolo am pe‐ trecut toate vacanţele. Acolo am învăţat că albu‐i alb şi negru‐i negru, că aici e gardul şi nu poţi să‐l muţi, să nu minţi şi să nu întârzii niciodată. De la bunici am în‐ văţat şi că nu trebuie să te temi de nimic pe lumea aceasta, decât de Dumnezeu”, mărturiseşte fostul mi‐ nistru al Justiţiei (2005‐2007).

Şi cu lecţia învăţată de la bunicii din Năsăud, a pornit în lume în căutarea dreptăţii. Ofensiva antico‐ rupţie, reformele privind independenţa justiţiei şi inte‐ gritatea promovate de Monica Macovei au făcut posibilă aderarea României în 2007, aspect subliniat şi de “Die Welt”: “22 de milioane de români au de ce să îi mulţu‐ mească Monicăi Macovei pentru că ţara lor intră ală‐ turi de Bulgaria la 1 ianuarie în UE”.

Monica Macovei, un paznic al cetăţii

Avocat al libertăţii de exprimare, a reuşit în 2006 să abroge insulta şi calomnia din Codul Penal, jurnaliştii ne‐ maifiind ameninţaţi cu închisoarea pentru articolele scrise. Prin eforturile Monicăi Macovei, a fost eliminată şi pres‐ cripţia omorului, astfel încât uciderea cu intenţie să fie judecată indiferent de perioada scursă de la momentul crimei, iar genocidul şi crimele împotriva umanităţii să fie pedepsite indiferent de data la care au fost comise.

“Pentru a fi un «paznic al cetăţii» şi a înfăptui drep‐ tatea, Platon spunea că ai nevoie de curaj, înţelepciune, cumpătare şi credinţă. Aşa am mers în viaţă, cu aceste re‐ guli. Într‐un moment de cumpănă, copleşită de minciuni şi calomnii, unchiul meu din Cluj mi‐a trimis o scrisoare doar cu un verset din Psalmi: «Cei ce se încred în Dom‐ nul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci dăinu‐ ieşte pentru totdeauna»”, povesteşte Monica Macovei.

Licenţiată în Drept Magna Cum Laudae la Universitatea Bucureşti şi cu un master în Drept Constitu‐ ţional Comparat la Universitatea Statului New York şi Universitatea Central Europeană din Budapesta, ca avo‐ cat Monica Macovei a câştigat 20 de procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

“Niciun politician nu este atât de detestat de cli‐ cile corupte, de puciştii la costum şi de Securitate ca Monica Macovei”, scria în 2012 “Sonntagzeitung”, pentru ca “Le Monde” să o descrie în 2013 drept “o icoană a libertăţilor în România”.

2-2

Monica Macovei: „Credinţa şi educaţia miau dat tăria de a înfrunta nedreptatea şi corupţia”

Este aureolată de diverse premii care îi conferă recunoaşterea publică, are peste 50 de publicaţii în domeniile drepturilor omului şi justiţie şi peste 300 de discursuri publice inclusiv la Oriel College Oxford, Lon‐ don School of Economics, Harvard Kennedy School of Government, Universitatea Stanford.

“Credinţa şi educaţia mi‐au dat tăria de a înfrunta ne‐ dreptatea şi corupţia: la Bucureşti, ca apărătoare a drep‐ turilor omului şi promotoare a libertăţii de exprimare, apoi ca ministru al Justiţiei ‐ făcând posibilă împlinirea năzuin‐ ţei românilor de a adera la Uniunea Europeană; la Chişinău ‐ sprijinind calea europeană a Republicii Moldova; la Bru‐ xelles şi Strasbourg ‐ unde am fost cel mai activ deputat din Parlamentul European”, spune Monica Macovei.

L. M. 

Share.

About Author

Leave A Reply