… silueta fină cu lumina dimineţii se ţine

0

O siluetă zveltă poate fi păstrată prin simpla trezire de di‐ mineață, pentru a beneficia de puțină lumină  matinală, arată un studiu apărut în revista americană PLOS ONE și preluat de AFP. Studiul, care s‐a desfășurat pe un eșantion de doar 54 de voluntari, a de‐ monstrat că cei mai slabi dintre ei nu fă‐ceau nici mai multă mișcare și nici nu mâncau neapărat mai bine decât cei‐ lalți, ci se expuneau mai mult la lumina    naturală   dis‐de‐dimineata”. Cu cât expunerea la lumina naturală are loc mai devreme, cu atât indicele de masă corporală (IMC) este mai mic”, afirmă Kathryn Reid, profesor de neurologie la Școala de medicină a Northwestern Unviersity Feinberg, coautor al studiului. Expunerea la lumina dimineții a influențat indicele de masă corporală al vo‐ luntarilor, indiferent de nivelul activității fizice desfășurate, de aportul caloric, de timpul alocat somnu‐ lui sau de vârstă.Potrivit     rezultatelor studiului, lumina matinală influenţează cu 20% indicele de masă  corporală.

… jumătate dintre tinerii adulţi din Europa locuiesc cu părinţii lor 

Aproape jumătate dintre tinerii adulți din Europa trăiesc cu părinții lor, indicând un nivel record de dependență, cu implicații sociale și demografice sum‐ bre pentru continent, sugerează noi date, preluate de The Guardian. Unul dintre cele mai cuprinzătoare studii sociale, realizat în 28 de țări europene, a indi‐ cat că procentul de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani care locuiesc încă cu părinții lor a cres‐ cut la 48% ( 36,7 de milioane) până în 2011, în tandem cu nivelurile de privațiuni și șomaj, care s‐au accen‐ tuat pe parcursul a cinci ani de criză economică.

Potrivit datelor agenției UE Eurofound, obținute de The Guardian, puține țări sunt imune la acest fenomen care nu afectează doar țările mediteraneene împovărate de datorii. Cifrele indică creșteri impor‐ tante ale numărului de tineri de peste 20 de ani care locuiesc cu părinții în țări precum Suedia, Danemarca,Franța, Belgia și Austria. În Italia, aproape patru cin‐ cimi (79 %) dintre adulții tineri locuiesc alături de pă‐ rinți. Cu toate acestea, țări precum Germania, Olanda, Irlanda și Marea Britanie au înregistrat în aceeași pe‐ rioadă scăderi ale numărului de tineri aflați în această situație, iar în Marea Britanie numărul acestora a scă‐ zut de la 30% la 26%.

Potrivit The Guardian, aceste date subliniază situația dificilă a “Generației Y”, mai bine educată decât cea a strămoșilor săi, însă condamnată la per‐ spective mai sumbre decât generația părinților. În plus, fenomenul tot mai accentuat al adulților care trăiesc alături de părinți a generat temeri cu privire la ratele natalității și la cele demografice într‐un conti‐ nent aflat în curs de îmbătrânire.

22

 

… durerile de spate sunt principala cauză incapacităţii de muncă la scară mondială

Durerile lombare sunt principala cauză a inca‐ pacității de muncă la scară mondială și se află la ori‐ ginea unei treimi din cazurile de invaliditate provocate de muncă, arată două studii preluate de AFP. Com‐ parând statisticile din 187 de țări, cercetători ameri‐ cani și australieni au constatat că aproape o zecime (9,4%) din populația lumii ‐ inclusiv copiii ‐ suferă de lombalgii (dureri în partea inferioară a spatelui). Acest lucru face ca lombalgia să fie pe primul loc ca durată a manifestării între bolile care provoacă o incapaci‐ tate, precizează autorii studiilor.

22a

Problemele de spate cresc odată cu vârsta, fe‐ nomen care va duce în deceniile următoare la creș‐ terea masivă a numărului de persoane care suferă de dureri lombare în țările unde populația are veni‐ turi mici și mijlocii, scriu cercetătorii studiului publicat în Analele bolilor reumatice, revistă ce ține de grupul British Medical Journal (BMJ).

Pagini realizate pe baza informaţiilor furnizate de Agerpres 

Share.

About Author

Leave A Reply