Vizita ministrului Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, la Sfântul Scaun

0

Ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, a avut marţi, 28 ianuarie 2014, la Vatican o întrevedere bi‐ laterală cu omologul său E.S. Mons. Dominique Mamberti, Secretarul pentru Raporturile cu Statele al Sfântului Scaun. Discuţiile s‐au axat pe aprofundarea dialogului politic şi a cooperării bilaterale, fiind relevată buna colaborare existentă a României cu Sfântul Scaun în promovarea drepturilor omului, a libertăţii religioase, a combaterii creştinofobiei şi apărării demnităţii umane.

Părţile s‐au pronunţat pentru dezvoltarea cola‐ borării în domeniile specifice ale educaţiei şi culturii, precum şi în favoarea promovării cooperării ecumenice prin încurajarea dialogului dintre Biserici. A fost abordat, de asemenea, subiectul susţinerii comunităţilor religioase româneşti din diaspora.

Interlocutorii au evidenţiat necesitatea promovării dialogului inter‐religios ca instrument de edificare a păcii, subliniind, în context, rolul important care îi re‐ vine Bisericii în societate.

Ministrul român de Externe a evocat momentul beatificării Mons. Vladimir Ghica, deosebit de semnifi‐ cativ în planul relaţiilor cu ţara noastră şi, totodată, ani‐ versarea a 15 ani de la vizita istorică a Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II‐lea în România.

Şeful diplomaţiei române a adresat interlocuto‐ rului invitaţia de a vizita România în cursul acestui an.

În cadrul vizitei la Sfântul Scaun, ministrul român de Externe a avut, de asemenea, o scurtă întrevedere cu Secretarul de Stat, E.S: Mons. Pietro Parolin, căruia i‐a transmis salutul autorităţilor române şi dorinţa de intensificare a relaţiilor bilaterale.

Ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, a efectuat, în 28 şi 29 ianuarie 2014, o vizită în Republica Italiană, la Sfântul Scaun şi la Ordinul Suveran Militar de Malta. Vizita la Roma s‐a înscris în contextul consul‐ tărilor periodice cu Republica Italiană, Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran Militar de Malta şi reflectă totodată obiectivele comune privind intensificarea cooperării în plan regional, european şi internaţional.

Ministerul Afacerilor Externe 

Share.

About Author

Leave A Reply