„Cartea românească ­ o prioritate şi o conştiinţă”, Chişinău, 2014

0

După deschiderea oficială a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Bogdan Stanoevici, alături de directorul general al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, Zvetlana Preoteasa, au mers la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău, gazda evenimentului „Cartea românească o prioritate şi o conştiinţă”, organizat de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, de la Bucureşti, care a reunit peste 90 de bibliotecari, specialiști în domeniul bibliografiei, din bibliotecile rurale de pe teritoriul Republicii Moldova, dar și personalități ale culturii românești: actorul Dorel Vişan, Arcadie Suceveanu ‐ poet, eseist şi ziarist, preşedinte al Uniunii Scriitorilor de la Chişinău, conf. univ. dr. Vasile Şoimaru ‐ autor al albumului monografic „Românii din jurul României în imagini”, conf. univ. dr. Lidia Kulikovski ‐ specialist în biblioteconomie, director general al Bibliotecii Munici pale “B.P. Hasdeu” din Chişinău vreme de peste două decenii, Mariana Harjevschi ‐ actualul direc‐ tor general al Bibliotecii Municipale “B.P. Hasdeu”, Vlad Pohilă ‐ redactor‐şef al revistei Bibliopolis, revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării, publicist, traducător şi redactor de carte, Claudia Balaban ‐ director general Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău, Filomena Corbu ‐ director Editura Princeps Multimedia.

Cu această ocazie bibliotecile publice din Repu‐ blica Moldova au primit o donaţie de 2000 de exem‐ plare din colecţia „Biblioteca Ion Creangă”, apărută la Editura „Princeps Multimedia” din Iaşi. De asemenea, Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Bog‐ dan Stanoevici, împreună cu directorul general al Insti‐ tutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, Zvetlana Preoteasa, au făcut o donație constând în cărți pentru premiile ce le vor fi oferite co‐ piilor participanți la Olimpiada Națională de Istorie a Republicii Moldova. Cărțile i‐au fost înmânate conf. univ. dr. Ion Gumenâi, decan al Facultății de Istorie și Filoso‐ fie, Universitatea de Stat din Moldova.

În cadrul evenimentului „Cartea românească ‐ o prioritate şi o conştiinţă”, ministrul delegat pentru ro‐ mânii de pretutindeni, Bogdan Stanoevici, a felicitat‐o pentru întreaga sa carieră pe conf. univ. dr. Lidia Kuli‐ kovski, specialist în biblioteconomie, și i‐a oferit o diplomă pentru „O viață dedicată cărții”.

„Cartea românească ‐ o prioritate şi o conştiinţă” reprezintă lansarea unei dezbateri pe teme de actuali‐ tate pentru mediul biblioteconomic și al bibliologiei din Republica Moldova, un pas spre realizarea fondului de carte românească în comunitățile istorice românești, obiectiv prioritar al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni.

Text şi foto © Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi”

pentru românii de pretutindeni 

Share.

About Author

Leave A Reply