TURCIA ­Evoluţia creaţiei lui Brâncuşi,subiectul unei expoziţii foto

0

Sub auspiciile aniversării Zilei Francofoniei şi a apartenenţei României la Organizaţia Internaţională a Fran‐ cofoniei (OIF), Ambasada României la Ankara a organizat, la sediul său, expoziţia fotografică intitulată “Contribution de la Roumanie au patrimoine culturel francophone: le sculpteur Constantin Brâncuşi”. 30 de panouri fotografice au recompus, în ordine cronologică, evoluţia creaţiei brâncuşiene, cu accent pe operele prezente în presti‐ gioasele muzee din Franţa, precum şi cele din România.

Vernisajul a fost deschis de ambasadorul României, Radu Onofrei, în prezenţa reprezentanţilor Ambasadei Franţei, directorului Institutului Francez, diplomaţilor de la ambasadele statelor membre OIF, membrilor comunităţii române şi ai comunităţii francofone din capitala Turciei, a reprezentanţilor mediului academic şi ai unor instituţii de învăţământ, inclusiv Universitatea Ankara şi conducerea Liceului „Charles de Gaulle”.

16a

 

CANADA ­ Romanul “Accidentul” a fost prezentat în cadrul Clubului Cărţii EUNIC

La Biblioteca Ottawa, în cadrul Clubului Cărții EUNIC, au avut loc o prezentare și dis‐ cuții pe marginea cărții “Accidentul” a lui Mihail Sebastian. Au participat pasionați de literatură, exponenți ai comunității românești și membri canadieni ai Clubului Cărții. Traducătorul ro‐ manului, profesorul Stephen Henighan, de la Universitatea Guelph, s‐a alăturat grupului prin conexiune Skype, pentru a transmite experiența sa în realizarea traducerii cărții.

16d

 

Alegerea acestui roman, pentru a fi prezentat în cadrul evenimentului EUNIC, a venit din dorința de a populariza opera și personalitatea unui im‐ portant scriitor român. Mai puțin cunoscută, din cauza circumstanțelor istorice nefavorabile și a unui destin literar și personal dramatic, opera lui Mihail Sebastian a revenit în atenția publicu‐ lui larg, odată cu publicarea “Jurnalului” scris între anii 1935‐1944, care a văzut lumina ti‐ parului, pentru prima dată, în anul 1996.

Recuperarea operei sale, care a fost recent tradusă în mai multe limbi străine, contribuie la întregirea istoriei literare, și nu numai, a României. Romanul “Accidentul” a fost tradus în limba engleză în anul 2011.

EUNIC (European Union National Institutes for Culture) este rețeaua europeană a institutelor cultu‐ rale, la care Ambasada României la Ottawa este afiliată.

ELVEŢIA ­4 români,absolvenţiai César Ritz Colleges Switzerland” 

Colegiile „César Ritz” din Elveția au organizat ceremonia de decernare a diplomelor pentru cei peste 120 de absolvenți ai promoției 2014. Printre aceștia se regăsesc și patru români: Sorina Ramona Oprea și Ge‐ orgeta Valentina Vasilescu (Master of Arts in Interna‐ tional Business in Hotel and Tourism Management), Paul Farkas (Bachelor of International Business in Hotel and Tourism Management) și Radu Dolghi (Bachelor of Arts in Hospitality Business Management).

16f

Ambasada României la Berna a fost reprezentată la ceremonia de decernare a diplomelor de Mihaela Feher, prim colaborator, care i‐a felicitat pe absolvenții români prezenți la ceremonie și s‐a interesat de pro‐ iectele lor de viitor. În cadrul convorbirii avute de reprezentanta ambasadei cu dr. Brigit Black, decanul academic al campusului din Lucerna, aceasta a exprimat apreciere pentru activitatea studenților români și pentru nivelul de pregătire al acestora.

16b

ELVEŢIA ­ Recunoaşterea calităţii vinurilor românești la Concursul internaţional de vinuri de la Geneva 

În cadrul concursului de degustare de vinuri, desfășurat sub egida Organizației Mondiale a Comerțului, la Geneva, România a participat alături de 23 de țări producătoare de vin într‐o competiție care a reunit 27 tipuri de vin roșu, 19 vinuri albe și 11 vinuri de tip desert. Juriul a fost format din 9 experţi în domeniu. Calitatea vinurilor româneşti a fost recunoscută de specialişti şi publicul prezent.

16g

Astfel, la categoria vinurilor de desert, compania românească M1.CramaAtelier a obținut locul 4 cu produ‐ sul “Leat 6500. The Origin”, iar la categoria vinuri roșii, unde concurența a fost foarte mare, a obținut locul 6 cu feteasca neagră promovată sub brandul “Arezan”. Deși nu s‐a plasat la fel de bine, vinul alb promovat sub denumi‐ rea “Amprenta”, produs tot de către compania M1.Crama Atelier, a scos în evidență strădania vinificatorului de a promova doar colecții unice.

16c

DANEMARCA ­Seară a cinematografiei românești la Copenhaga

Ambasada României la Copenhaga și Insti‐ tutul Cultural Italian / ICI din Danemarca au or‐ ganizat o seară cinematografică şi au difuzat pelicula românească „Love Building” (2013), în regia Iuliei Rugină. Evenimentul a fost desfășurat în contextul sărbătoririi Zilei Internaționale a Francofoniei de către Ambasada României la Co‐penhaga, motiv pentru care filmul a fost trans‐ mis cu subtitrări în limba franceză. În deschiderea serii cinematografice, ambasadorul român în Danemarca, E.S. Viorel Ardeleanu, a luat cuvântul subliniind profilul francofon al României și im‐ plicarea constantă a statului român în cadrul Organizației Internaționale a Francofoniei, ilustrată prin prezentarea unor proiecte concrete.

16h

Pagini realizate pe baza informaţiilor şi imaginilor furnizate de ambasadele României 

 

Share.

About Author

Leave A Reply